De co-assistent als bedrijfsarts in spe 

De co-assistent. Een ingeburgerd begrip dankzij de gelijknamige TV serie van Net 5. Co-assistenten met ambities om chirurg te worden, cardioloog of neuroloog. De medische helden. Slechts een enkeling wordt bedrijfsarts.

 

Toch nodigen wij regelmatig een co-assistent uit om bij ons mee te lopen. Om hen kennis te laten maken met ons afwisselende, geweldige vak én om hen bewust te maken van het belang van goede begeleiding van zieke werknemers.

Viermaal per jaar loopt een co-assistent met ons mee gedurende twee weken. Elke dag met een andere bedrijfsarts, zodat de co-assistent ziet hoe aan hetzelfde vak op vele wijzen invulling gegeven kan worden. En dat er bijvoorbeeld verschillende gesprekstechnieken en stijlen te hanteren zijn. Doordat wij alleen op locatie van de klanten werken, ziet de co-assistent elke dag een ander bedrijf van binnenuit. Op de werkvloer zelf.

Wij hopen dat de dokter in spe leert wat het inhoudt om werknemer te zijn en tevens een indruk krijgt van de belasting die verschillende vormen van arbeid met zich meebrengen. Werk is een onderdeel van iemands leven, net als ouder en partner zijn, het huishouden en hobby’s. We zijn meestal pas compleet als we dit allemaal kunnen doen.

In het geval van een zieke werknemer, is niet werken vaak meer belastend dan wel werken. Vaak bestaat bij behandelaars de indruk dat werk altijd het herstel in de weg staat. We hopen de co-assistent te kunnen meegeven dat dit beeld meestal onjuist is. Zodat als de co-assistent vervolgens aan de slag gaat als specialist of huisarts, hij of zij vaker kijkt naar de mens als geheel, waar werk een onlosmakelijk onderdeel van uitmaakt, en niet alleen naar de klacht of het aangedane orgaan.

En we hopen natuurlijk ook een aantal van de co-assistenten warm te laten lopen voor ons mooie beroep!

Luc Heerkens

Heb je vragen over onze aanpak of wil jij als co-assistent graag eens met ons meekijken. Neem gerust met mij contact op door een mail te sturen naar: lheerkens@medicumconsult.nl.