Company doctor - Een geregistreerde bedrijfsarts is zowel arts-in-het-bedrijf als arts-van-het-bedrijf : laagdrempelig, zichtbaar, oplossings- en resultaatgericht.

Verzuimbegeleiding - Individuele verzuimbegeleiding is een van de kerntaken van de bedrijfsarts. Hij ondersteunt bedrijf en werknemer bij de snelle en duurzame terugkeer naar het werk.

Verzuimmanagement - In veel organisaties van enige omvang zijn verzuimgegevens beschikbaar en worden ze zelfs geregeld geraadpleegd. Meestal leidt dat echter niet tot bijsturing van het beleid.

Preventie-ondersteuning - Onze bedrijfsartsen adviseren over preventief beleid op het vlak van gezondheid, werk en werkomstandigheden. Doel is te voorkomen dat werk en werkomstandigheden gezondheidsschade, of ziekteverzuim opleveren.

Werkvermogens-management - Inzicht in het werkvermogen van individu en organisatie is een goede basis om uitval te voorkomen en gerichte acties uit te zetten om de inzetbaarheid in stand te houden en te verbeteren.