Company doctor

Onze kernactiviteit bestaat uit het werken op locatie bij onze opdrachtgevers. Daarmee is de bedrijfsarts arts-in-het-bedrijf. Wij willen echter meer zijn dan dat, de arts-vàn-het-bedrijf. Niet een buitenstaander, maar actief, betrokken, herkenbaar en vooral direct toegankelijk, voor alle partijen in het bedrijf. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en afgestemd op uw wensen, werkt een bedrijfsarts van Medicum Consult één of meer uren of dagdelen per week intern op locatie. Daarmee past dit concept naadloos in de 'maatwerkregeling', waarbij het bedrijf zelf bepaalt hoe en met wie de preventie en begeleiding van ziekteverzuim wordt geregeld.

De aanwezigheid van de bedrijfsarts op locatie van de klant biedt vele voordelen voor u. Zo is bij een verzuimende medewerker het contact met de manager – die primair verantwoordelijk is voor het verzuim – laagdrempelig en intensief. Dit leidt tot een betere, gezamenlijke aanpak en tot snellere oplossingen en re-integratie.

De bedrijfsarts vervult naast verzuimbegeleiding van de medewerker tegelijkertijd een ondersteunende, adviserende en coachende rol voor de direct leidinggevende.

Voor de medewerker is de bedrijfsarts op locatie ook makkelijk te consulteren bij vragen over de gezondheid in relatie tot werk. Deze laagdrempeligheid maakt medewerkers bewust van hun gezondheidsgedrag, het effect van arbeidsomstandigheden op het welbevinden en kan verzuim helpen voorkomen. De bedrijfsarts adviseert professioneel en onafhankelijk met open oog voor preventie en functieherstel.