Preventie-ondersteuning 

Als all-round adviseur bieden wij ondersteuning in preventiebeleid. Zowel op individueel als organisatieniveau kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Niet alleen door onze eigen kennis over werk en werkomstandigheden, maar ook door onze kennis van individuele- en organisatiefactoren kunnen wij u ondersteunen in uw preventiebeleid.

Instrumenten die wij daarbij kunnen gebruiken zijn bijvoorbeeld maatwerk in verzuimbeleid, effectieve verzuimbeheersing, vitaliteit en gezondheids- en werkvermogenmanagement. Door onze filosofie van maatwerk op locatie kunnen wij u pro-actief ondersteunen in uw verzuim- en arbobeleid.