Verzuimmanagement

Beheersing van verzuim behelst een brede aanpak. Als basis hiervoor gebruiken wij uw verzuimcijfers. Wij zullen samen met u deze verzuimcijfers interpreteren en komen tot aanbevelingen.
Voor een effectieve aanpak van ziekteverzuim is een gezamenlijke visie op verzuim nodig: een visie die binnen het bedrijf door de verschillende geledingen wordt gedragen. Sfeer en cultuur, afspraken over taken en verantwoordelijkheden kunnen een grote rol spelen. Gezamenlijk wordt in kaart gebracht welke zaken aandacht behoeven.
In de volgende fase van het proces draait het om het stellen van doelen. Deze mogen ambitieus zijn. Te vaak wordt het gemiddelde verzuim (van vergelijkbare bedrijven) als norm gehanteerd. Kostenbeheersing is voor u van levensbelang en een vermindering van verzuim biedt een kans om snel en effectief winst te boeken.