Verzuimbegeleiding

"80% van het verzuim is gedrag". Zaken zoals privé problemen , een verstoorde werksituatie, financiële problematiek, alle kunnen een grote rol spelen bij de ziekmelding en een belemmering zijn voor werkhervatting. Voor u als werkgever is dit vaak een lastige materie. De bedrijfsarts is bij uitstek diegene die u hierbij met zijn deskundigheid kan ondersteunen. Aangezien wij bij u op bedrijf aanwezig zijn bent u gegarandeerd van snelle communicatie en gemakkelijke bereikbaarheid. Zo kunnen wij u zowel vanuit de spreekkamer als bij verschillende overlegvormen op allerlei niveaus binnen uw organisatie ondersteunen.