Werkvermogen

Werkvermogen kan worden gedefinieerd als de mate waarin een medewerker, zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch), in staat is om te werken. Het werkvermogen wordt door veel factoren beïnvloed, waarvan de belangrijkste zijn de gezondheid, of de functie past bij de fysieke en mentale capaciteiten van de werknemer. Het begrip werkvermogen heeft een hoge vlucht genomen dankzij het werk dat de Finse onderzoeker Juhani Ilmarinen, die de Work Ability Index (WAI) heeft ontwikkeld. Dat is een vragenlijst die over de hele wereld wordt gebruikt voor onderzoek aan werkende mensen. Een van de belangrijke eigenschappen van de WAI is dat een slechte score op deze vragenlijst voorspelt voor langdurig verzuim in de volgende 2 jaren en dat dit verzuim door effectieve interventies kan worden voorkomen.
Het in stand houden of verbeteren van het werkvermogen van werknemers is een van de belangrijkste pijlers van preventieve bedrijfsgezondheidszorg. Door preventief onderzoek van medewerkers op knelpunten met betrekking tot hun werkvermogen kunnen maatregelen getroffen worden om het werkvermogen gedurende hun gehele werkcarrière op peil te houden De maatregelen kunnen zich zowel richten op de capaciteiten en eigenschappen van individuele medewerkers, op geselecteerde groepen werknemers, alswel op aanpassingen in de arbeidssituatie. Door het werkvermogen systematische en periodiek te screenen kunnen kwetsbare individuen en groepen werknemers worden geïdentificeerd, en kan ziekteverzuim worden voorkomen.
Het gebruik van de WAI draagt zo aanmerkelijk bij aan het implementeren van een preventief leeftijdsbewust personeelsbeleid.