Over ons

Medicum Consult - Medicum Consult is een innovatieve organisatie van ondernemende bedrijfsartsen die bedrijven en instellingen adviseert over verzuimbeheersing, het werkvermogen van medewerkers en werkomstandigheden.

Company doctor - De company doctor is onafhankelijk, pro-actief , betrokken bij bedrijf en medewerkers, praktisch en oplossingsgericht, communicatief en adviesvaardig.

Maatwerkregeling - Werkgevers zijn niet meer verplicht zich aan te sluiten bij een arbodienst. U kunt nu zelf beslissen hoe u uw verzuimpreventie en –begeleiding regelt.

Dossiermanager - Dossiermanager is een cliëntvolgsysteem dat bedrijfsarts en werkgever een actueel inzicht biedt in de gezondheid van medewerkers. Het geeft actieve ondersteuning in het Poortwachterproces.

Samenwerking met HCC - Voor bedrijven die de meerwaarde van een bedrijfsarts van Medicum Consult zien, maar toch met een gecertificeerde arbodienst willen samenwerken.

Netwerkorganisatie - Verzuimbeheersing en arbozorg is een omvangrijk taakgebied, waarvoor we samenwerken met een groot aantal specialisten van elke omvang.

Werken bij Medicum Consult - Gezocht: bedrijfsartsen die kiezen voor hun vak.

Klachten - Medicum Consult streeft naar een optimale dienstverlening, op maat, binnen wettelijke en professionele kaders. We leggen de lat hoog voor onszelf. Hoe te handelen als u vindt dat we tekortgeschoten zijn?