Dossier Manager

 

De bedrijfsartsen van Medicum Consult verwerken de medische gegevens van cliënten in een speciaal voor de bedrijfsgeneeskunde ontwikkelde software: " Dossiermanager" . Dossiermanager is ook voorzien van een webportaal, dat de werkgever (HR-manager,, leidinggevende, verzuimcoördinator) toegang geeft tot een integraalverzuim- en gezondheidsdossier van de medewerkers. Dossiermanager helpt u bij:
• Het beheren van digitale verzuimdossiers enhet programma is geheel ' Poortwachter-proof' ';
• Het snel invullen van Poortwachterformulieren en andere UWV-documenten. Het gebruik van sjablonen zorgt ervoor dat al aanwezige gegevens automatisch in het document worden opgenomen;
• Bewaking van verzuimtrajecten: op een heel flexibele manier kunnen acties die moeten worden ondernomen automatisch worden gepland en op de inlogpagina is meteen zichtbaar welke acties nu of in de nabije toekomst moeten worden uitgevoerd.
• Agendabeheer voor het maken van afspraken in de agenda van de bedrijfsarts
Werkgevers (HR-managers, leidinggevenden) hebben via DM Web Portaal toegang tot het digitale dossier van uitsluitend die werknemers die aan hun verantwoordelijkheid zijn toevertrouwd. Zij kunnen spreekuurverslagen en rapportages inzien, maar ook zelf formulieren genereren en communiceren met de bedrijfsarts. DM Web Portaal is een internetapplicatie en dus altijd en overal toegankelijk.

 

DM Web Portaal is een efficiënt en gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor werkgevers om hun verzuimbegeleiding te ondersteunen. Het biedt alle ruimte en mogelijkheid om verzuimende werknemers naar eigen inzicht te begeleiden. Tevens biedt het de mogelijkheid tot het genereren van belangrijke managementinformatie, in de vorm van uitgebreide verzuimanalyses.

 

 

Het medisch-inhoudelijke deel van het dossier is uiteraard alleen toegankelijk voor de bedrijfsarts, zodat de privacy van de medewerker is zekergesteld. Het inplannen van afspraken op het spreekuur van de bedrijfsarts is eenvoudig via de Webportaal te regelen en kan ook door de werkgever zelf plaatsvinden.

DM Webportaal meldt ook tijdig aan de werkgever als UWV-rapportages moeten worden gemaakt. Werkgevers kunnen via DM Web Portaal op elk moment zelf verzuimanalyses genereren.

De direct leidinggevende speelt vaak een centrale rol in het verzuimmanagement van een bedrijf. Met DM Webportaal kan ook de leidinggevende toegangsrechten krijgen en inzage hebben in de medewerkers waarvoor hij/zij verantwoordelijk voor is.

 Klik hier voor meer informatie over Dossier Manager van Medisoft.