Maatwerkregeling

 

De Arbowet verplicht elke werkgever in Nederland zich deskundig te laten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van zijn arbo- en verzuimbeleid. Tot 2005 mocht dit alleen worden geregeld door aansluiting bij een arbodienst. Sinds de aanpassing van de wet is er meer keuzevrijheid.

 

Als werkgever kunt u nu zelf beslissen hoe u en met wie u uw arbo- en ziekteverzuimbeleid aanpakt. U kunt kiezen de begeleiding bij de arbodienst te laten (de zogeheten ‘vangnetregeling’). Ook kunt u besluiten de zorg en advisering bij verschillende aanbieders in te kopen (de ‘maatwerkregeling’). Dit stelt u in staat om meer taken op eigen locatie en onder eigen regie uit te voeren.

Hiervoor moet u dan wel deskundigheid in huis halen. Zo moet u een bedrijfsarts inschakelen voor de begeleiding van het verzuim en het uitvoeren van periodieke- en aanstellingskeuringen. Bij deze maatwerkregeling heeft u dus als werkgever veel meer invloed en betrokkenheid!
Een keuze voor de maatwerkregeling vereist wel de instemming van uw werknemers. Dat betekent dat een akkoord van ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging nodig is. Als u overweegt de dienstverlening op basis van de maatwerkregeling te gaan regelen is het raadzaam om de OR vanaf het begin intensief bij alle stappen van het proces te betrekken. 

Met de keus voor een maatwerkregeling krijgt u wat u verdient, namenlijk echt maatwerk!