Medicum Consult is in 2001 ontstaan als initiatief van zelfstandige bedrijfsartsen, die direct persoonlijk contact met klanten essentieel vinden voor het leveren van goede bedrijfsgezondheidszorg. Dat wil zeggen: proactief, resultaatgericht en toegankelijk. Bij veel opdrachtgevers bestaat een sterke behoefte aan persoonlijk contact met hun bedrijfsarts. De wetgever heeft sinds 2005 de mogelijkheid in de arbowet opgenomen om zonder tussenkomst van een arbodienst direct met een bedrijfsarts in contact te treden. Dit staat sindsdien bekend als de 'maatwerkregeling' en is door de wetgever uitdrukkelijk bedoeld als een instrument voor bedrijven om de bedrijfsgezondheidszorg voor hun medewerkers op basis van hun eigen wensen en inzichten in te richten. Medicum Consult bestaat in 2019 uit twaalf bedrijfsartsen en twee praktijkondersteuners bedrijfsarts (POB), elk met hun eigen specifieke ervaringen en deskundigheid. Daarnaast zijn er drie officemanagers werkzaam die zorg dragen voor administratieve ondersteuning. Binnen onze organisatie stimuleren we het persoonlijk ondernemerschap van de bedrijfsarts. Het is nog steeds onze ambitie om verder te groeien, waarbij we veel tijd en aandacht besteden aan het selecteren en inwerken van goede collega's, die naadloos passen in het profiel van de ondernemende, resultaatgerichte bedrijfsarts. In 2009 is de maatschap omgevormd tot een besloten vennootschap. Momenteel werken we vooral ten zuiden van de grote rivieren: in Zeeland, Noord-Brabant en Limburg. Maar grenzen zijn er voor ons om te slechten...