Effectieve verzuimbeheersing - ‘Ziekte overkomt je, maar verzuim is een keuze’; ondernemers en leidinggevenden staan voor de taak om het vertrouwen te ontwikkelen, dat onnodig ziekteverzuim effectief is aan te pakken.

Aanpak individueel verzuim - Een snelle terugkeer naar het werk is wenselijk. Maar die verbetering is pas duurzaam als ook de oorzaken ervan worden aangepakt.

Verzuimpreventie - Voorkomen is beter dan genezen. Bij het voorkomen van verzuim is het van belang dat er een duidelijke rolverdeling bestaat tussen leidinggevende en bedrijfsarts.

Vitaliteit - Vitale medewerkers zijn productieve medewerkers en deze zijn van wezenlijk belang voor de continuïteit van uw organisatie. Vitaliteitbeleid kan een wezenlijk onderdeel worden van uw organisatiebeleid.

Gezondheidsmanagement - Ongezond gedrag van medewerkers ondermijnt hun gezondheid en vormt een bedreiging voor hun werkvermogen. Staat het voorkómen van ziekte en het bevorderen van gezond gedrag op uw HR-agenda?

Preventie - Voorkomen is beter dan genezen: de bedrijfsarts bewaakt de gezondheid van medewerkers en bedrijf.