Ziekteverzuim komt vaak onverwacht en is altijd ongelegen. Achteraf blijkt dat vaak vooraf al sprake is geweest van vroege signalen , die de naderende uitval en afwezigheid van werk hebben aangekondigd.
Spelregels, afspraken en beleid rondom verzuim zijn binnen de werkorganisaties over het algemeen goed gedocumenteerd. De wettelijke kaders zijn helder. Hoe komt het dan, dat organisaties blijven worstelen met het effectief aanpakken van het verzuim ? Zijn de directe en indirecte kosten van verzuim helder ? Heeft u helder in kaart waar uw verzuimproblemen liggen ? Is duidelijk wie wat wanneer doet ? Hoe houdt u uw acties up to date ?
De ziekmelding heeft altijd een aanleiding. Dit is in de meeste gevallen niet een strikt medische reden. Voor een effectieve aanpak van verzuim draait alles om communicatie met elkaar, het herkennen van vroege signalen van dreigend verzuim, het onderkennen en herkennen van mogelijke oorzaken van verzuim en rol- en taakduidelijkheid in het proces van verzuim en voorkomen van verzuim. Naast een duidelijk en helder verzuimbeleid is het van belang de rollen en taken binnen het gehele begeleidingstraject zeer helder te hebben. Alle actoren zoals werkgever, leidinggevende, werknemer, HRM en bedrijfsarts hebben een eigen rol, taak en verantwoordelijkheid in dit proces. Het sleutelwoord voor een effectieve verzuimbeheersing is en blijft communicatie. U bent erbij gebaat als medewerkers de ruimte krijgen en zich bij het melden van klachten en problemen serieus genomen voelen. Als u tegelijkertijd de achterliggende problemen in beeld brengt en zichtbaar weet te maken, hoe u werkt aan echte oplossingen daarvoor, dan zal problematisch en onnodig ziekteverzuim tot het verleden behoren.
Voor u, als werkgever en leidinggevende, is het van belang helder te communiceren over wat van u verwacht mag worden, wat u verwacht van uw medewerker, op welke wijze u ondersteuning kunt bieden aan uw medewerker, en helder leert te onderscheiden op welke wijze sociale problemen, functioneringsproblemen, arbeidsomstandigheden van invloed kunnen zijn op uw verzuim. Voorbeeldgedrag is hierin een sleutelwoord.
Samen met uw bedrijfsarts creëert u zo’n positief werkklimaat.
Medicum Consult biedt u o.a. trainingen in het vroegtijdig herkennen van signalen van (dreigend) verzuim en wat u als werkgever kunt doen.