"Gezondheidsmanagement is de toolbox voor gezonde, gemotiveerde en daarmee duurzame inzetbare werknemers "
Bij gezondheidsmanagement gaat het om alle maatregelen waardoor werknemers hun werkzaamheden op een gezonde en goede manier kunnen uitvoeren.
Gezondheidsmanagement moet gezien worden als een aanvulling op het bestaande arbo- en verzuimbeleid.
Een aantal acties welke vallen onder gezondheidsmanagement zijn :
- Werkgever stimuleert werknemer om zowel op het werk als thuis een gezonde leefstijl te hebben, o.a. voldoende bewegen, gezonde voeding
- Positief omgaan van werkgever met beperkingen en ziekte van werknemers, kijken naar mogelijkheden om zieke werknemers in het arbeidsproces te houden
- Opzetten van loopbaanbegeleiding en scholingsmogelijkheden voor werknemers
-Trainen van leidinggevenden zodat deze gezondheidsaspecten in het werk en risico's in het werkgedrag kunnen signaleren. De leidinggevende kan werknemers ook wijzen op de voordelen van preventief gedrag.
- Leidinggevenden stimuleren om te informeren naar en oog te hebben voor de (belastende) privé situatie van zijn mensen.
- Daarnaast zal de bedrijfsarts in het contact met de werknemer vragen naar zaken als bewegen, roken, alcoholgebruik, voeding en ontspanning te bespreken. Indien van toepassing kunnen werknemers doorverwezen worden naar bewezen kosteneffectieve interventies welke de gezondheid en vitaliteit van de werknemers zal verbeteren.

Meerwaarde
Gezondheidsmanagement is goed voor de productie, de dienstverlening en de continuïteit. Werknemers die zich goed voelen en betrokken en gemotiveerd zijn, produceren meer en beter en ook hun dienstverlening is beter. Daarnaast zorgt een effectief gezondheidsmanagement voor minder uitval door ziekte. Ook blijven werknemers langer gezond en kunnen zij daardoor langer doorwerken. Dit is in een vergrijzende samenleving geen overbodige luxe.
Kortom : Fit for the Job, betekent Fit voor de Future !
Als Medicum Consult kunnen wij u in al deze aspecten adviseren en ondersteunen.