Individueel verzuim

Bij verlof van een werknemer om medische redenen wil iedereen dat deze medewerker zo snel mogelijk herstelt en daarmee zijn werk kan hervatten of zijn (arbeids)mogelijkheden benut. Als bedrijfsartsen hanteren wij bij onze advisering de richtlijnen van onze beroepsvereniging. Mede daardoor duurt het verzuimverlof niet langer dan nodig is en beperken we de risico's van nieuw verzuimverlof door dezelfde oorzaak. Hierbij is het van belang dat wij een compleet beeld hebben van het probleem van de medewerker, voldoende achtergrondinformatie hebben van de leidinggevende en kennis van de organisatie. Op basis hiervan kunnen wij een optimaal advies geven voor een succesvolle reïntegratie. Deze adviezen kunnen variëren van versterking van de belastbaarheid zowel fysiek als mentaal van de individuele medewerker tot (tijdelijke) beperking van de belasting van de medewerker. Hierbij spelen zowel de medewerker, leidinggevende als de organisatie een belangrijke rol.