Het succes van een organisatie in een sterk concurrerende markt is in sterke mate afhankelijk van de kwaliteit van het personeelsbestand. Om als bedrijf goed te kunnen (blijven) presteren, te groeien en onderscheidend te zijn van concurrenten, is het derhalve van belang dat het bedrijf bereid is te (blijven) investeren in maatregelen ter voorkoming van afname van deze kwaliteit en vertrek van talenten. De werknemers van een optimaal functionerende organisatie zijn divers, complementair en kunnen goed samenwerken. De medewerkers zijn flexibel en veerkrachtig ten dienste van het resultaat en zijn goed opgeleid, gemotiveerd, vitaal en productief. Een goed presterend bedrijf zorgt derhalve voor een veilige werkomgeving door medewerkers een gevoel van veiligheid te geven, zowel fysiek als geestelijk. Een goed ontwikkeld en uitgebalanceerd preventief strategisch HR-beleid is daarbij noodzakelijk. Dat beleid moet vervolgens ook neerdalen in de hoofden van de werknemers. De perceptie van de medewerkers van de werkelijkheid is van minstens zo groot belang als de feitelijke stand van zaken. 

Als succesvolle organisatie gaan u en uw medewerkers, samen met de bedrijfsarts van Medicum Consult als adviseur en partner, de uitdaging aan om optimale inzetbaarheid en performance onder de medewerkers te realiseren en te behouden. Met andere woorden, u streeft naar een bedrijfsvoering met goed opgeleide, gemotiveerde, gezonde en vitale werknemers op gezonde en veilige werkplekken. Samen met de bedrijfsarts probeert u gezond gedrag bij medewerkers in uw organisatie te stimuleren en te faciliteren evenals gezondheidsschade te voorkómen.