Verzuimgedrag van medewerkers kent veel varianten. De een heeft een lage verzuimdrempel en meldt zich arbeidsongeschikt omdat zijn huisdier ziek is: de ander gaat door tot hij erbij neervalt. Beide situaties zijn ongewenst.
De leidinggevende weet in het algemeen al in een vroeg stadium dat er iets aan de hand is. Vaak kan hij de vinger niet op de zere plek leggen of ervaart hij een drempel om "op de stoel van de dokter" te gaan zitten.
Bij trainingen in het kader van verzuimpreventie leert de leidinggevende in een vroeg stadium signalen van dreigend verzuim herkennen. Aan de hand van deze signalen kan hij in gesprek komen met zijn medewerkers over de problemen die hen bezighouden. Alleen al door deze eenvoudige vorm van communicatie en het ter sprake brengen van mogelijk problematiek kan al veel voorkomen worden.
Niet altijd komen problemen in een gesprek boven water. En zelfs als dit het geval is, hebt u niet automatisch een oplossing binnen handbereik. Inschakelen van de bedrijfsarts kan een verdere verdieping geven van de problematiek. De bedrijfsarts kan, op basis van zijn expertise en netwerk, andere oplossingen aanbieden of verwijzen naar partijen die kunnen ondersteunen of begeleiden.
Verzuimcultuur - problematisch ziekteverzuim in een organisatie wijst op een verkeerde oplossing voor een reeél probleem zowel op individueel- als organisatie niveau.

 

Verzuimpreventie : de weg naar duurzame inzetbaarheid voor mens en organisatie!