‘Ziekte overkomt je, verzuim is een keuze’ is een gevleugelde kreet die aangeeft dat ziekteverzuim gedrag is. Dit gedrag, de keuze die de werknemer maakt om op wel of niet te gaan werken, wordt beïnvloed door allerlei factoren: persoonskenmerken, werk- en omgevingsfactoren. In de kern gaat het over de vraag of de wensen en mogelijkheden van de medewerker in balans zijn met eisen die het werk stelt en de groeimogelijkheden die het biedt.

Een effectieve ‘goede’ verzuimcultuur bestaat uit twee belangrijke kanten:

  • Ziekteverzuim als gevolg van onvrede is onnodig, en wordt daarom niet geaccepteerd.
  • Er is ruimte en positieve aandacht voor factoren die verzuim in de hand kunnen werken en er wordt actief naar oplossingen gezocht.

De bedrijfsarts levert hieraan een bijdrage door kennis en ervaring in te brengen en door medewerker en leidinggevende tussen een aantal klippen door te leiden. Een belangrijk risico is terecht te komen in een discussie over de vraag of de klachten nu wel erg genoeg zijn voor een ziekmelding. Motivatieproblemen of conflicten in werkrelaties moeten meteen aan de orde worden gesteld, zodat ze een werkhervatting in eigen of aangepast werk niet in de weg staan.