Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de vitaliteit de bedrijfsresultaten direct beïnvloedt. Een laag ziekteverzuim, een gering verloop en een hogere productiviteit hebben een direct verband met een vitale organisatie.
Uw uitdaging is uw organisatie ook naar de toekomst toe vitaal te houden .

Vitale medewerkers zijn van belang voor de productiviteit en continuïteit van uw organisatie en daarom is het vitaliteitbeleid een essentieel onderdeel van uw organisatiebeleid. Het draait om bevorderen van gezondheid, employability, en gezondheid. U richt zich op het positief beïnvloeden van gezondheid en welbevinden en alle omstandigheden en voorwaarden die dit ondersteunen. U doel is het langer doorwerken en optimaal functioneren mogelijk te maken. Het verhoogt uw wervingskracht, duurzame inbaarheid, werkvermogen, motivatie en prestaties van (potentiële) medewerkers in een krimpende en kritische arbeidsmarkt.

Medicum Consult inventariseert samen met u wat nodig is om een effectief vitaliteitsbeleid te voeren en dit onderdeel te laten maken van uw organisatiebeleid en doelstellingen. De eerste stap is een visie te formuleren op vitaliteit, die optimaal aansluit bij uw bedrijfsdoelstellingen. Aan de hand van deze visie gaan we gezamenlijk een concreet stappenplan formuleren om de vitaliteit van uw medewerkers in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren. Bij het investeren in de gezondheid, het welzijn en het werkvermogen van uw medewerkers gaat de kost voor de baat uit. Met een effectief vitaliteitsbeleid zal uw organisatie hiervan de vruchten plukken.

Medicum Consult ondersteunt en adviseert u niet alleen in het nemen van de gewenste maatregelen, maar ook in het creëren van breed gedragen en onderbouwd plan van aanpak in het realiseren van een vitale organisatie.

Bron: oratie 16-9-2011 prof.dr. Tinka van Vuuren: vitalititeitsmanagement : “je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden”